SmartwayZ.NL

Zelfrijdende Auto

Het project

Onder de vlag van SmartwayZ.NL werken verschillende overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden samen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren in Zuid-Nederland en om de innovatie te stimuleren in deze slimme regio. De ambitie is om met Smart Mobility een optimale bereikbaarheid en het slimste wegennet van Europa te realiseren. De reiziger als centrale spil in een netwerk van mobiliteitssystemen en afnemer van slimme oplossingen en diensten.

Mijn rol

Binnen SmartwayZ.NL heb ik meerdere rollen vervuld:

  • Communicatieadviseur en coördinator

Als coördinator van de communicatie adviseer ik over de samenhang van projecten en het overkoepelende programma: hoeveel capaciteit is nodig, welke communicatiemiddelen zijn nodig, welke werkprocessen zijn nodig, wie zijn de belangrijkste stakeholders per project? Ik ben de schakel tussen het brede programma en de projecten die daaronder hangen, én ik ben de schakel tussen de verschillende teams intern en extern. Voor de uitvoering van de communicatie schakel ik met diverse communicatiebureaus.

  • Omgevingsmanager en event coördinator

In de rol van omgevingsmanager was ik vooral bezig met de positie van SmartwayZ.NL in het ‘ecosysteem’. Ik hield me bezig met sector ontwikkelingen en stakeholder management. Daarnaast organiseerde en coördineerde ik verschillende evenementen. Dit omvat interne bijeenkomsten gericht op kennisdeling en samenwerking, maar ook deelname aan grote, internationale beurzen zoals Intertraffic en de Internationale Automotive beurs IAA.

  • Adviseur Reizigersaanpak

Binnen de reizigersaanpak heb ik de voortgang bewaakt in de periode tussen twee projectmanagers in. Het project heeft een aanpak opgezet om de reiziger structureel te betrekken bij SmartwayZ.NL. Ik was hier betrokken bij het opzetten van een onderzoekstool en database in lijn met nieuwe privacy wetgeving.

© Copyright 2016 - 2020 - LinDialoog