Netspar

Netspar

De opdrachtgever

Netspar is een network van wetenschappers, professionals en beleidswerkers rondom het thema pensioen. De functie van Netspar is maatschappelijk relevante thema´s signaleren, onderzoek daarin organiseren om daar vervolgens kennis over te publiceren. Er is een continue kennisdeling tussen wetenschappers en professionals.

De opdracht

Als communicatieadviseur werk ik nauw samen met het communicatieteam en externe specialisten (zoals journalisten, webdesigners, illustrators). Ik zorg ervoor dat de gehele communicatie past binnen de identiteit en de functie van Netspar. Door de verschillende partners en bijhorende verschillende belangen is draagvlak cruciaal.

Aandachtspunten
betrekken van de juiste personen om draagvlak te creëren, kernboodschap bewaken, aandacht creëren voor de kennis bij de verschillende doelgroepen (professionals, wetenschappers, beleidswerkers, media en studenten).

Concrete werkzaamheden
projectmanagement van alle communicatieprojecten, aansturen externe specialisten en intern communicatieteam, identiteit bewaken (huisstijl, eenduidigheid en herkenbaarheid in visuele stijl en taal), kernboodschap vormen en bewaken in alle uitingen, mediarelaties onderhouden en zorgen voor publiciteit.

Communicatiemiddelen
Binnen Netspar was ik o.a. verantwoordelijk voor onderstaande communicatiemiddelen.

Cover Netspar Brief 4DEF

Netspar Brief 4

Cover Brief 5

Netspar Brief 5

Cover Netspar Magazine 19_NL

Netspar Magazine   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netspar website

Nieuwe website Netspar

© Copyright 2016 - 2020 - LinDialoog