ITS Congres

Het project

De gemeenten Eindhoven en Helmond zijn in 2019 hosting parties voor Europa’s grootste smart mobility congres: het ITS European Congres. Waar de internationale congres organisatie zich bezig houdt met het congres, organiseren deze twee een groot programma aan demo’s, site visits, social events en meer.

Daarnaast wil gemeente Eindhoven ook verschillende projecten laten zien in het inhoudelijke congresprogramma. Hiervoor zijn verschillende inhoudelijke bijdragen voor het congres ingediend. In maart wordt bekend welke bijdragen geaccepteerd worden voor het congresprogramma.

Mijn rol

Als inhoudelijk coördinator heb ik drie taken:

  • Adviseren en coördineren congres papers

Allereerst adviseer en begeleid ik verschillende projectmanagers en beleidsadviseurs met het schrijven en uitwerken van hun paper. Naast meelezen en het verscherpen van de teksten, ben ik ook verantwoordelijk voor het aansturen van een ghostwriter en een vertaler.

  • Organiseren en faciliteren van site visits

Daarnaast organiseer ik twee fietstours in Eindhoven ten tijde van het congres. Congresbezoekers fietsen hierin langs verschillende smart mobility projecten in Eindhoven. Ook adviseer en faciliteer ik verschillende andere site visits in Eindhoven.

  • Organiseren Special Interest Session

Mijn laatste taak is het inhoudelijk opzetten van een Special Interest Session. In deze sessie worden verschillende presentaties over projecten rondom één thema gedaan en wordt het publiek daarbij ook interactief betrokken. Vanuit gemeente Eindhoven ben ik verantwoordelijk voor het ingediende voorstel. Naast gemeente Eindhoven zijn ook vier andere grote organisaties inhoudelijk betrokken.

© Copyright 2016 - 2020 - LinDialoog