DITCM Innovations

Intertraffic 2016

DITCM

De opdrachtgever

DITCM Innovations richt zich op het sneller en groter realiseren van slimme mobiliteitsoplossingen. Binnen DITCM Innovations werken partner-organisaties samen om efficiënter tot werkbare oplossingen te komen. Ook is ze de uitvoerende organisatie achter de Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility. Aan deze Ronde Tafels nemen organisaties (overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen, belangenorganisaties) deel om gezamenlijk afspraken te maken rondom slimme mobiliteit in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld zijn door randvoorwaarden af te stemmen, op beleid te adviseren, of de koppeling tussen verschillende projecten te maken zodat zij elkaar sterker maken.

Mijn opdracht

Rondom de Ronde Tafels heb ik een positioneringsstrategie opgesteld, welke ik vervolgens in uitvoering breng. Enerzijds gaat dit om het vaststellen van de identiteit (kernboodschap, boilerplate, enz), anderzijds om de juiste communicatiemiddelen gebruiken om de doelgroepen te bereiken.

© Copyright 2016 - 2020 - LinDialoog