Brainport Smart District

Brainport Smart District

Brainport Smart District

Illustraties van Brainport Smart Disctrict, ©UNStudio, images by Plomp

Het project

Brainport Smart District wordt een slimme woon- en werkwijk waar de stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe technologieën voor digitalisering, vervoer, gezondheid, energieopwekking en –opslag en circulair bouwen. De bewoners spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. De wijk wordt een real-life proeftuin (living lab) voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die hun toepassingen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken, op een wijze die onze planeet niet verder belast, vervuilt of uitput. Brainport Smart District wordt gerealiseerd in Helmond, in Brandevoort in de periode 2019-2029.

Dit project omvat twee lijnen; het realiseren van de nieuwe wijk BSD, en het testen van innovatieve technologieën en concepten in het reeds bestaande deel van de wijk Brandevoort. Via tientallen projecten wordt aan beide lijnen gewerkt.

Mijn rol

Vanuit mijn rol als communicatieadviseur, richt ik me op het strategisch inzetten van communicatie voor verschillende doelen en doelgroepen. Onderdelen van de communicatiestrategie zijn bekendheid en reputatie, stakeholdermanagement, lobby, participatie en media/pers. Ik coördineer hierbij de interne lijnen (incl. contact met partners) alsmede de contacten met externe specialisten die bijdragen aan de uitvoering van dit plan. Mijn rol is strategisch, adviserend, coördinerend en uitvoerend (teksten, evenementen, online communicatie).

© Copyright 2016 - 2020 - LinDialoog