Privacy statement Lindialoog
Versie datum: 10 mei 2018

Lindialoog, gevestigd aan Klavecimbellaan 17 5642 RG Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Lindialoog

Contactpersoon:           Linda van de Ven
Webadres:                   http://www.lindialoog.nl
Postadres:                   Klavecimbellaan 17, 5642 RG Eindhoven
Telefoonnummer:          +31 6 343 822 10

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lindialoog verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via linda@lindialoog.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lindialoog verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Lindialoog verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lindialoog neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lindialoog) tussen zit.

Lindialoog gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

 • Google Business, waaronder Gmail en Google Agenda, voor correspondentie en agendabeheer. Hierin worden ook bedrijfs- en persoonsgegevens (o.a. naam, emailadres, telefoonnummer, adres) verwerkt.
 • Google Drive en Dropbox voor het bewerken van bestanden en gezamenlijke bestanden binnen projecten, zoals een projectplan.
 • Google Analytics, voor het relevanter maken van communicatieve uitingen.
 • Windows 10 als besturingssysteem voor PC en laptop.
 • Microsoft Office 365, waaronder Word en Excel, voor het uitvoeren van opdrachten en het goed voltooien van inhoudelijk werk (bijvoorbeeld het maken van een communicatieplan en het bijhouden van urenregistratie ten behoeve van facturering). Hierin worden soms ook bedrijfs- en persoonsgegevens (naam, emailadres) verwerkt.
 • Kapersky antivirus, voor het beschermen tegen virussen en phishing.
 • Samsung smartphone met android besturingssysteem, voor telefonische en digitale correspondentie, voor agendabeheer, voor het maken van foto´s.
 • De Wert accountants dashboard, voor administratieve doeleinden, met daarin de applicaties:
  • Twinfield, hierin worden persoonsgegevens (naam en emailadres) en bedrijfsgegevens verwerkt ten behoeve van facturatie.
  • Basecone, voor inkoopadministratie. Hierin worden bedrijfsgegevens van crediteurs verwerkt.
  • Vision Planner, voor financieel beheer en prognose.
 • Diverse sociale media waaronder Facebook, Linkedin, Twitter en Whatsapp (zowel in browser als via software applicaties).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lindialoog bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Soort gegevens Doel Bewaartermijn
Persoonsgegevens (naam, email adres, telefoonnummer, adres) Goed uitvoeren van werkzaamheden binnen opdrachten (bijv. netwerk aanspreken, contacten maken of leggen). 10 jaar
Bedrijfsgegevens Goed uitvoeren van werkzaamheden binnen opdrachten. 5 jaar
Tracking data (Google Analytics) Communicatie vanuit Lindialoog verbeteren. 26 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Lindialoog deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lindialoog blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Lindialoog jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Organisatienaam Jurisdictie Doel Soort gegevens
De Wert Accountancy Administratieve en financiële afhandeling van werkzaamheden. Persoonsgegevens, contactgegevens en bedrijfsgegevens.
Google ICT-beheer Bijhouden van persoonlijke contacten via e-mail, agenda en documentenbeheer. Kunnen uitvoeren van opdrachten. Persoonsgegevens, contactgegevens, bedrijfsgegevens, gegevens over de werkzaamheden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lindialoog gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lindialoog en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar linda@lindialoog.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Lindialoog wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lindialoog neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via linda@lindialoog.nl. Lindialoog heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

© Copyright 2016 - 2020 - LinDialoog