Professionaliteit. Consistentie. Gemak.

Communicatie

Goede communicatie begint met een strategie, weten waar je mee bezig bent. Daardoor kun je prioriteiten stellen, maar ook concretiseren waarom je bepaalde dingen doet. Vanuit een strategie werk ik toe naar een concreter plan van aanpak en bepalen we samen welke communicatiemiddelen het beste zijn. Tegelijkertijd moet je ook gewoon gaan, aan de slag. Dat doe je door goede content (teksten, beelden, video, etc.) te gebruiken om anderen mensen te bereiken en te betrekken.

Advies

Advies

Advies over communicatie, van strategische meerjarenplanen tot de uitvoering van een specifiek project.
Coördinatie

Coördinatie

Coördinatie en uitvoering van communicatieprojecten, schakelen met teamleden, stakeholders, freelancers, pers, enz.
Uitvoering

Uitvoering

Begeleiding en uitvoering van communicatie, bv het maken van draaiboeken, beheren van nieuwsbrieven en websites.

Iedereen communiceert; de communicatieafdeling, maar ook je medewerkers en je klanten, partners en de buitenwereld. Met authenticiteit, flexibiliteit en transparantie toon je de menselijke kant van een organisatie.